Oorsprong

Biodanza, letterlijk dans van het leven, is ontwikkeld door de Chileense medisch antropoloog, psycholoog en dichter Rolando Toro (1924-2010). Biodanza kent een rijke theoretische basis met inzichten uit de biologie, ethologie, psychologie, filosofie, antropologie, mythologie en medische wetenschap. gebied. Rolando Toro was in 2001 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Biodanza streeft ernaar mensen meer plezier en gevoel in het leven te geven door het gezonde deel van het individu aan te spreken. Dansen, muziek en onderling contact worden ingezet als middel om positieve belevingen op te roepen. Volgens de achterliggende theorie wordt hiermee een proces van organische vernieuwing en integratie in gang gezet. Gaandeweg ontvouwt zich meer van het werkelijk potentieel van de persoon en de verbinding tussen denken, voelen en handelen groeit. Met name kan er heling zijn op het vlak van verbinding, nabijheid, tederheid en liefde. 

Het is gericht mensen een verhoogde gevoeligheid te geven (in positieve zin), voor zichzelf en het eigen lijf, de ander, muziek en beweging, de omringende schoonheid, kunst en natuur. Biodanza kan een diepe invloed hebben op het persoonlijke welbevinden.

Belangrijke thema’s
Er wordt gewerkt met vijf thema’s die in het leven van mensen belangrijk zijn. Hiernaast zijn er veel andere onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens de biodanza lessen.
Vitaliteit – levenslust, kracht en plezier om te leven; het individu wordt zich bewust van het zelfregulerend vermogen van het lichaam, zoals balans tussen actie en rust.
Creativiteit – contact maken met het vermogen tot scheppen dat ieder mens in zich heeft en in ieder kind tot uitdrukking komt. Het eigen leven als kunstwerk; onderzoeken, doorgronden en vernieuwen.
Affectiviteit – het ontwikkelen van zorgzaamheid, generositeit en de moed tot liefhebben van mensen en de wereld om ons heen. Het leren van de taal van tederheid. 
Seksualiteit – in brede zin. Sensualiteit; het waarnemen door alle zintuigen en genieten van de kleine geneugten van het leven, het ontdekken en verfijnen van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Je vermogen tot intimiteit zullen toenemen evenals het ervaren van plezier.
Transcendentie – zich verbonden weten met het grote geheel. Verder kijken dan het eigen belang, verbinding voelen met de natuur en met het leven op zich, als wonder, voorbij het meet- en weegbare.

Bij ieder mens zijn deze thema’s op geheel eigen wijze ontwikkeld. Door hiermee intensief te werken krijg je toegang tot jouw persoonlijke mogelijkheden.

Biodanza kent specifieke toepassingen zoals biodanza voor kinderen, ouderen en gehandicapten. (Marlie heeft groepen voor volwassenen). Internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de werking van biodanza vind je op: http://www.bionet.name/. Sinds 2000 wordt het in Nederland gegeven. De Nederlandse docenten zijn verenigd in de VBN (Vereniging Biodanza Nederland) www.biodanza.nl

 

Het belang van contact en verbinding voor mensen wordt in diverse wetenschappelijke disciplines onderstreept. Ik weet niet of Dirk de Wachter bekend is met biodanza, maar ik vind het een prachtig pleidooi voor biodanza.